De boodschap van mijn badlaken    (vervolg 1)


Het tweede couplet

Dit bevat vier beelden die gaan over: vernieuwing, herleving, opbloei, herrijzenis. Dat doet mijn gedachten dolen naar beloften en perspectieven die onze goede God gegeven heeft. Als eerste schiet mij te binnen:

          Hier is mijn dienaar, hem zal Ik (= God) steunen,
          hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde, (…..)
          het geknakte riet breekt hij niet af,
          de kwijnende vlam zal hij niet doven.
                                                                        (Jesaja hfdst.42, verzen 1 en 3)
  
De Heer bemoedigt mij - en ik hoop jou ook met: “Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan Hem (= Jezus) gelijk zullen zijn wanneer Hij zal verschijnen, want dan zien we Hem zoals Hij is” (1 Johannes hfdst.3, vers 2).
  

De ultieme belofte en het ultieme uitzicht geeft God ons mee, als Hij in het laatste bijbelboek zegt: “Zie, Ik maak alle dingen nieuw”. Samen met de apostel Johannes (die de visioenen die hij kreeg, heeft opgeschreven) mogen we even meekijken in de hemel - alsof het gordijn even wordt open geschoven: “Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het Lam (…..) En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het Lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen” (Openbaring hfdst.7, verzen 9 en 15b-17). Wát een prachtig perspectief voor mijzelf en wát een troost, dat ik mag geloven dat al onze dierbaren die in geloof zijn heengegaan, bij God mogen zijn.

    

Neem de tijd om wat je zonet gelezen hebt en onderstaande video tot je te laten doordingen.

Lees daarna het slot van dit 'lichtje'.

  

Door: Mozaiek worship