Sela - niet alleen een muziekgroepAll inclusive


All inclusive is de titel van een achtdelige online-preken-serie over de verscheidenheid van de bijbelse literatuur-vormen en de hoofdlijnen van de Bijbel.
Klik hier en bekijk het overzicht van deze prekenserie. 

 

  

De band Sela

Ken jij Sela? Dat is een christelijke band die, zoals op hun website staat, “nieuwe liederen schrijft voor de kerk van nu. Door samen te zingen komen onderlinge verbondenheid, onderwijs vanuit de Bijbel en aanbidding van God samen. In verbondenheid bezingen we Gods woord dat elke situatie overstijgt. Muziek helpt ons erbij om Gods beloften beter te onthouden. We leren elkaar woorden en melodieën die uiting geven aan geloof, emoties, twijfels en zekerheden. In het samen zingen geven we elkaar sturing, bemoedigen we elkaar en onderwijzen we elkaar”. Sela heeft prachtige liederen geschreven. Persoonlijk vind ik Votum en groet een van hun toppers. 
    

Sela in de Psalmen

Weet je waar het woord ‘sela’ vandaan komt? Uit de Psalmen. Net als ‘bij snarenspel’, ‘op de wijs van....’ is de term ‘sela’ een aanduiding, die te maken heeft met hoe een psalm gezongen c.q. gereciteerd diende te worden in de tempel of elders. We komen ‘sela’ 71 maal tegen in 39 verschillende Psalmen (nooit meer dan 3x per psalm). In de NBV staat het steeds in rood vermeld.

Over de betekenis van deze term lopen de meningen onder bijbeldeskundigen uiteen. Er zijn twee hoofdgedachten te noemen. De eerste is, dat ‘sela’ heen wijst naar een oproep om de Heer te loven. Iemand heeft zelfs de gedachte geopperd, dat de gemeente bij het horen van het woord ‘sela’ ging zingen of reciteren: "Loof de HEER, want Hij is goed - eeuwig duurt Zijn trouw” (het ‘refrein’ van Psalm 136). Nu is dat aannemelijk voor plaatsen als b.v Psalm 44 vers 9, Psalm 66 vers 4 en Psalm 84 vers 5 waar iets staat over het loven van de Heer. Ook na passages, die getuigen van de trouw en goedheid van de Heer, is het mogelijk dat de gemeente invalt met een lofverheffing.

Maar we vinden ‘sela’ ook op plaatsen, waar lofprijzing en getuigenis niet direct voorkomen; bijvoorbeeld in Psalm 55 vers 8, Psalm 57 vers 7 en Psalm 60 vers 6. Het lijkt minder gepast om op zo'n moment in de psalm de voortgang van het lied te onderbreken door het "looft de HEER". Vandaar een tweede opvatting: ‘sela’ betekent ‘buigen (voor Gods aangezicht)’. De bedoeling daarvan mag duidelijk zijn: neerbuigen in verootmoediging en met ontzag voor de Heer. Dát de Israëliet zich neerboog in de tempel, lezen we verschillende keren in de Psalmen.
 

Twee betekenissen gecombineerd

Ik durf het aan om beide verklaringen met elkaar te combineren. Immers, wát er ook gebeurt en wát er ook in de psalmen wordt bezongen, de gelovige erkent de Heer als de grote God, Die trouw blijft en te prijzen is tot in eeuwigheid. Bij Hem vergeleken is de mens klein en nietig. Daarom: buigt voor Hem! (in Psalm 138 vers 2 wordt in één adem gesproken van ‘buigen’ en ‘Gods naam loven’). 

In ieder geval blijkt, dat de eredienst in de tijd van het Oude Testament en daarna een levendig gebeuren was. Goed om dat te ontdekken en er iets mee te doen, bij voorbeeld in een gesprek of overleg over hoe je de kerkdiensten van jouw gemeente levendig, afwisselend en aansprekend zou kunnen invullen. Zeker na de kerkdienstloze corona-lockdown dit jaar.