De HEER zal uitkomst geven


In de kerk-van-mijn-jeugd zongen we tijdens de kerkdiensten alleen psalmen, uit de berijming van 1773. Tegenwoordig noemen we dat de 'oude berijming'. Het taalgebruik is 18e eeuws en uit de tijd.

Maar toch: wat je in je kinderjaren meekrijgt - van je ouders, en ook vanuit de kerk - dat blijft je bij, zo is mijn ervaring. Enkele van die oude psalmverzen komen mij nog wel eens in gedachten en geven mij een geloofssteuntje in de rug. Blijkbaar gebruikt God ook deze oude verzen om mij een hart onder de riem te steken. 

Heb jij dat ook wel eens?

Eén van die oude liederen is Psalm 42 het 5e couplet. 
Luister maar.
 
   
    
  
               Maar de HEER' zal uitkomst geven,
               Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
               'k Zal in dit vertrouwen leven,
               en dat melden in mijn lied;
               'k zal Zijn lof zelfs in de nacht
               zingen, daar ik Hem verwacht;
               en mijn hart, wat mij moog' treffen,
               tot de God mijns levens heffen.