Geloof begint aan de buitenkant


“Ho, wacht even. Klopt dat wel? Ik heb altijd geleerd dat geloven iets is van je hart en je hoofd, de binnenkant dus. Zo staat dat toch in de Bijbel? Vooral Paulus schrijft daarover in zijn brieven. Bij voorbeeld: “De Geest (van God) woont in u” 1. En: "de Geest maakt levend 2. En als hij de vrucht van de Geest beschrijft, komt dat van binnenuit 3. Het meest duidelijk is Paulus wel als hij schrijft: “Moge God vanuit Zijn luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest” 4 (cursivering door mij, J.T.). Al deze bijbelverzen zeggen toch duidelijk dat geloven van binnen zit en van binnenuit komt!”

Ik hoor je bezwaren en je hebt ook helemaal gelijk. Zo heb ik het ook geleerd. En toch is er een verrassende andere kant…..
Gisteren was ik op de jaarlijkse ontmoetingsdag van nederlands gereformeerde predikanten. 
Een van de collega’s hield bij de maaltijd een korte meditatie. Hij dacht met ons na over de betekenis van kleding. ‘Kleren maken de man’ zeggen we vaak. Onze kleding (de buitenkant) doet iets met ons. Op de dag van haar bruiloft voelt de bruid zich ’s morgens vroeg als ze opstaat nog niet alsof ze de bruid is. Maar zodra ze haar trouwjurk aan heeft, begint ze te stralen en weet ze: ‘nu ben ik de bruid’. Dat maakt haar blij en gelukkig.

Ander voorbeeld: als je als gewone burger een politie-uniform aantrekt, voel je je ineens anders: trots en gewichtig. Dat heeft invloed op je gedachten en gevoelens. En ook op je gedrag. Als je n.l. in dat uniform de straat op gaat, zul je je als politie-agent moeten gedragen - dat verwachten de mensen ook. En bovendien heeft het feit dat jij een politie-uniform draagt, invloed op je omgeving. Zij passen hun gedrag aan jou aan: afremmen als ze te hard rijden of wachten als het voetgangerslicht op rood staat.

Dat alles begint dus bij de kleding die je draagt, de buitenkant.

De collega-predikant wees ons in zijn overdenking op een passage uit een van de brieven van Paulus: “U moet zich kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld (…) en bovenal, kleed u in de liefde” 5. “U moet zich kleden” - trek medeleven, goedheid enz. aan als een nieuwe jas. Dat is dus duidelijk iets van de buitenkant. Die buitenkant heeft invloed op je binnenkant én op je omgeving. Het zal je goed doen, wanneer je meeleeft met mensen in je omgeving. Als je je bescheiden opstelt, ben je gauwer tevreden en gelukkig. En vul zelf de andere dingen die Paulus noemt, maar aan.

Dit heeft ook effect op je omgeving. De mensen zullen verrast zijn door jouw houding van genegenheid, geduld, bescheidenheid - kortom: jouw liefdevolle houding naar hen. Dat zal opgemerkt worden en gewaardeerd.

Als ik in deze richting verder nadenk, heb ik het idee dat de titel van dit ‘lichtje’ je kan helpen in jouw geloof. Vaak - en vooral tegenwoordig - gaat het erom dat je God en Zijn nabijheid ervaart, dat je van binnen iets voelt van geloof, blijdschap of dankbaarheid. Maar dat gevoel is er lang niet altijd. Dat kan je onzeker maken of aan het twijfelen brengen. Als jij daar last van hebt, geef ik je de tip om aan je buitenkant te gaan werken - de buitenkant van je geloof. Daarmee bedoel dat het je kan helpen als je, ook al voel je niks, toch blijft bidden. En al heb je het idee dat de Bijbel je niet zo aanspreekt, leg ‘m niet op de onderste plank, maar blijf of ga ‘m lezen. En als je de kerkdienst je niet zo boeiend, pakkend of flitsend vindt, ga toch op zondag naar een dienst in een kerk of gemeente die bij je past of waar je lid van bent. Je zult merken dat deze ‘buitenkant’ een positief effect zal hebben op je ‘binnenkant’, je geloof. Voorwaarde is natuurlijk wel dat je openstaat voor de positieve werking van je bidden, je bijbellezen en je kerkgang.

Deze buitenkant zal ook invloed hebben op je omgeving. Je zult merken dat mensen in de kerk het fijn vinden je (weer) te zien. Je zult merken dat je concrete gebed voor anderen je houding naar die ander toe zal veranderen. En je zult merken dat die ander het zal waarderen dat je vriendelijk, geduldig, meelevend enz bent.

Zo bezien kun je zeggen dat geloven begint bij je buitenkant. Samen met het omgekeerde - geloven komt van binnenuit - zul je groeien in je relatie met God en de mensen om je heen.

Tenslotte: het was een mooie dag gisteren; fijn om diverse collega’s te zien en (soms na jaren) weer te spreken.

Predikantendag, 21 mei 2019    
 
1 Romeinen 8:9 en 11, 1 Korinthiërs 6:19
2 2 Korinthiërs 3:6
3 Galaten 5:22
4 Efeziërs 3:16
5 Kolossenzen 3:12 en 14