Het allerheiligste
   
Niemand van het volk van Israel mocht in het achterste deel van de ontmoetingstent komen. Alleen de hogepriester. En dan ook nog maar één keer per jaar. Dat was op de Grote Verzoendag, de belangrijkste feestdag van het jaar voor het volk Israel.

Best wel een beetje bijzonder dat jij nu wél een kijkje kunt nemen in deze heilige tent van God in de woestijn.

 

Het allerheiligste

  

Op het plaatje hiernaast zie je de achterste kamer van de tabernakel: het allerheiligste (ook wel "heilige der heiligen" genoemd). Om duidelijk te zien hoe dat er uit zag is de achterwand van de tabernakel even weggehaald en kijk je tegen het gordijn (voorhangsel) aan; achter het voorhangsel is het heilige met daarin de kandelaar, het reukofferaltaar en de tafel met de toonbroden.

In het allerheiligste stond maar één voorwerp: de ark van het verbond (ook wel 'verbondskist' genoemd).

   

 

 

 

Ark of kist? 

Een  beetje verwarrend is het wel: Heet het voorwerp dat in het allerheiligste stond nu 'ark van het verbond' of 'verbondskist'? Het zit zo: In de oorspronkelijke taal van het Oude testament wordt een woord gebruikt dat eigenlijk gewoon 'kist' betekent. Bij het woord 'kist' denk ik bijvoorbeeld aan een gereedschapskist. Maar bij het woord 'ark' denk ik aan een woonboot of aan de ark van Noach (dat was ook een grote boot). Ik kies voor het eerste: ark van het verbond. Voor de meeste christenen is dit een bekende omschrijving. Waarom de verbondskist 'ark van het verbond' genoemd wordt, lees je verderop.

 

Ark van het verbondDe ark van het verbond was ook van acaciahout gemaakt. De ark was ongeveer 1 meter en 15 cm. lang, 70 cm. breed en 70 cm. hoog.

Deze houten soort kist was van binnen en buiten helemaal overgoten met goud. Het leek zo dus net een helemaal gouden kist. Er waren vier gouden ringen aan gemaakt en van hetzelfde acaciahout vier draagstokken met goud overgoten en door de ringen gedaan om de ark te kunnen dragen.

Er was een deksel voor de ark gemaakt wat het verzoendeksel werd genoemd. Ook dit deksel was van hout gemaakt en met goud overgoten. Op het deksel waren twee cherubs gezet. Cherubs zijn engelen die in de Bijbel 'wachters' worden genoemd. Hoe ze er precies uitgezien hebben is niet echt bekend maar wel weten we dat ze vleugels hadden. Op het verzoendeksel moeten de cherubs hun vleugels over het verzoendeksel uitstrekken. Zo was de ark het symbool dat God heel dicht bij Zijn volk wilde zijn.

Ark van het verbond
In de ark werden verschillende dingen bewaard. De twee stenen platen waar God de Tien geboden op geschreven had (vandaar de naam 'ark van het verbond'), een potje met manna en de staf (een soort lange wandelstok) van Aäron (de broer van Mozes).

 Wat is manna?

  

Helemaal aan het begin heb je kunnen lezen, dat de Here God aan Mozes de opdracht gaf om de tabernakel te laten bouwen. Wat er gebeurde toen alles klaar was, lees je op de volgende pagina.

 <<< Vorige pagina          Volgende pagina >>>