God wil dichtbij zijn


Het bijbelboek Exodus vertelt dat het volk Israel in Egypte woonde (al een paar honderd jaar) en keihard moest werken als slaven. Dat was vreselijk! Ze klaagden en God in de hemel hoorde dat. Hij zorgde ervoor dat de Israelieten bevrijd werden uit deze slavernij. Mozes was hun leider. Ze gingen op reis naar hun eigen land, het land Israel, dat toen Kanaän heette. God wilde heel graag dat Zijn mensen zouden merken dat Hij onderweg dichtbij hen was en dat zij een plek hadden waar ze Hem konden eren.

Het begon allemaal toen God tegen Mozes zei: 

"Vraag de Israëlieten Mij geschenken te geven; neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. Je moet het volgende van hen vragen: goud, zilver en koper, blauwpurperen, roodpurperen en karmozijnrode wol, fijn linnen garen en geitenhaar, rood geverfde ramsvellen, vellen van zeekoeien, acaciahout, lampolie, geurige specerijen voor de zalfolie en voor de reukoffers, onyxstenen voor de priesterschort en edelstenen voor de borsttas. De Israëlieten moeten een heiligdom voor Mij maken, zodat Ik te midden van hen kan wonen. Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan".

Je kunt dit in de Bijbel vinden in  Exodus, hfdst.25 verzen 1 t/m 9.

  
De tent-voor-God wordt in dit bijbelstukje genoemd: tabernakel.  

TABERNAKEL - een raar woord. Het komt uit het Latijn en in die taal betekent het eigenlijk gewoon "tent". Maar wel een heel bijzondere tent: de verplaatsbare woning van God.

In het boek Exodus wordt de tabernakel ook wel genoemd: 'tent waarin de verbondstekst bewaard wordt' (hfdst.38 vers 21) en 'ontmoetingstent' (hfdst.27 vers 21). Dat eerste heeft te maken met de twee stenen platen waarop de Tien geboden stonden gegraveerd. Deze lagen namelijk in de ark van het verbond (wat dat is kun je op één van de volgende pagina's lezen).
De tweede naam (ontmoetingstent) wil duidelijk maken, dat de Here God Zijn volk Israël graag wil ontmoeten en dichtbij hen wil zijn. Niet dat alle Israelieten er tegelijk in konden, maar een aantal wel.

Het zal vast een prachtige tent geworden zijn. Dat mag ook wel, want het was voor de Here God en voor Hem wil je toch het mooiste?!

 

 <<< Vorige pagina          Volgende pagina >>>