De majesteit van de Heer 


De heerlijkheid van de Heer

Toen de omheining, de tent en alle voorwerpen gemaakt waren en alles op z'n plek gezet was, gebeurde er iets heel bijzonders. Dat staat in hoofdstuk 40 van het boek Exodus:

Toen werd de ontmoetingstent overdekt door een wolk en werd de tabernakel gevuld door de majesteit van de HEER. Mozes kon de ontmoetingstent niet meer binnengaan, want de wolk rustte daarop en de majesteit van de HEER vulde de tabernakel.

Wat moet dat een geweldig mooi moment zijn geweest. Ik stel me voor dat alle Israëlieten vol ontzag naar de wolk gekeken hebben en erg onder de indruk waren: "Nu hoeven we niet meer te twijfelen, maar mogen zeker weten: God de Heer laat ons nooit alleen".

Direct daarna staat er in dit bijbelhoofdstuk:

Zolang hun tocht duurde, trokken de Israëlieten pas verder wanneer de wolk zich van de tabernakel verhief. Wanneer de wolk niet opsteeg, trokken ze niet verder; ze wachtten tot de wolk weer opsteeg. Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was.

Zo konden de Israëlieten verder, de lange reis naar het beloofde land. En God ging met hen mee.


 <<< Vorige pagina          Volgende pagina >>>