Het heilige
  
Als we op deze pagina gaan kijken hoe de tent-voor-God er van binnen uitzag en welke voorwerpen daar in stonden, doen we iets wat niemand van de mensen toen mocht, n.l. de tent binnengaan. Behalve de priesters die daar in de tent offers aan God kwamen brengen.

 

   

   

 

  Het heilige

  

 

Er stonden drie voorwerpen in het voorste deel van de tent, dat 'het heilige' genoemd werd. Je ziet bovenin ook het prachtige gordijn (voorhangsel) met de drie engelen erop geweven; daarachter is het allerheiligste (heilige der heiligen).

  

  

  

  

 

 

  

 

    

Tafel met toonbroden

Aan de rechterkant stond de tafel met de z.g. toonbroden. Net als de planken van de wanden en alle andere voorwerpen in de tabernakel was deze tafel van acaciahout gemaakt en met goud overgoten. Hij was ongeveer 90 cm. lang, 45 cm. breed en 70 cm. hoog. Om de tafel kwam nog een gouden rand en ook aan de tafel waren ringen gemaakt voor draagstokken. Op de tafel werden de toonbroden gelegd. Dat waren er twaalf. Voor elke stam van het volk Israel één brood.

  

Gouden kandelaar

De kandelaar - aan de linkerkant, tegenover de tafel - was alleen van goud gemaakt. Deze kandelaar moest zes armen hebben. Drie naar de rechterkant en drie naar de linkerkant. Hoe de kandelaar er precies heeft uitgezien, weten we niet. In ieder geval werden er zeven lampen in gezet. Je kent vast het zinnetje wel: "God is licht". De kandelaar is een symbool van het licht van God.

  

  

   

   

     

   

ReukofferaltaarHet gouden reukoffer-altaar was best klein voor een altaar: 45 cm. lang, 45 cm. breed en 90 cm. hoog. Dit altaar was ook van acaciahout gemaakt en met bladgoud bedekt. Op de vier hoeken werden hoornen gezet die ook van goud waren en er werd weer een gouden rand omheen gemaakt. En er werden weer 4 ringen aan vast gemaakt om de draagstokken doorheen te steken. Elke morgen en elke avond moest de hogepriester een reukwerk voor God aansteken (dat reukwerk was een mengsel van bepaalde specerijen, wierook en een beetje zout). De geur daarvan steeg op naar God. De geur stelt de gebeden van de gelovige mensen voor, maar ook de lof, dank en aanbidding van Gods volk. 

 

Er is een lied dat gaat over binnengaan in het heiligdom en God aanbidden en danken. Luister maar:


<<< Vorige pagina          Volgende pagina >>>