Het verhaal van de tent 
  

Toen het volk Israël in het beloofde land Kanaän gekomen was, hadden ze zelf geen tenten meer nodig om in te wonen. Ze bouwden dorpen en steden en gingen daar wonen.
Er hoefde dus ook geen verplaatsbaar heiligdom meer te zijn. Wat hebben ze toen eigenlijk met de tabernakel gedaan?

Nou, dat is een heel verhaal.
De Israëlieten hebben de tabernakel in het stadje Silo (ergens in het midden van het land Israël) opgebouwd. Dat is toen een tijd de plek geweest, waar de Here God vereerd werd. Waarschijnlijk hebben ze er later een stenen gebouw bijgebouwd.

De Filistijnen, een vijandig volk, dat woonde aan de kust van de Middellandse Zee, hebben ooit de ark van het verbond weggeroofd en meegenomen naar hun land. Maar al gauw hebben ze de ark weer terug gebracht. God had hen namelijk gestraft door hen allerlei ellende te bezorgen (op een onverklaarbare manier waren hun godenbeelden omgevallen en ze kregen allerlei ziekten).

1 Samuel, hfdst. 5 en 6, een spannend verhaal uit de Bijbel

Waarschijnlijk is het heiligdom in Silo kort daarna (dat is ongeveer 1050 vóór Christus geweest) afgebroken.

  

De Israëlieten hebben toen wel een nieuwe tabernakel gemaakt en die neergezet in het dorpje Nob (± 10 km. ten noordoosten van Jeruzalem). Maar de ark van het verbond was daar niet. Die werd ergens anders bewaard. Koning David heeft de ark naar Jeruzalem laten brengen en in een tent neergezet.

Zijn zoon koning Salomo heeft in Jeruzalem een prachtige tempel gebouwd (± 970 vóór Christus). Toen die klaar was, werd de ark van het verbond in een feestelijke optocht daarheen gebracht en in het allerheiligste van de tempel (die had dezelfde indeling als de tabernakel) neergezet. De restanten van de tent werden ergens in de tempel opgeborgen. Dat was het einde van de tabernakel.

In het jaar 586 vóór Christus werd de tempel in Jeruzalem door het Babylonische leger van koning Nebukadnesar in brand gestoken en helemaal afgebroken. Wat er toen met de ark van het verbond gebeurd is, weet niemand. We horen daar nooit meer iets over.

 

Op de kaart hieronder zie je het land Israël. Aan de kust vind je het gebied van de Filistijnen, met de hoofdstad Gaza. In het gebied van de stam Efraïm ligt het plaatsje Silo. Jeruzalem hoort bij de stam Benjamin. Zo krijg je een idee, hoe het land er toen uitzag.

Het land verdeeld over de 12 stammen van het volk Israël

 

Dat je op deze pagina's nu van alles te weten gekomen bent over de tabernakel, is niet alleen maar leuk of interessant om te weten. De tabernakel is ook een soort voorbeeld van hoe God voor ons, dus ook voor jou, wil zijn. Ik zal een paar dingen noemen:

  • God wil altijd dichtbij jou zijn, net zoals Hij dichtbij het volk Israël wilde zijn en dat liet merken door de wolkkolom en de vuurkolom;
  • God wil graag in het middelpunt staan, net zoals de tabernakel midden tussen de tenten van de Israëlieten stond. Hij houdt veel van ons en Hij zorgt voor ons.
  • Dat God dichtbij wil zijn betekent ook, dat er niets in de weg moet staan. Zonden, fouten die je gedaan hebt, maken dat het niet goed is tussen jou en God. Net zoals je iets fout gedaan hebt bij voorbeeld tegenover je vader; dan is híj boos, en jíj schaamt je of bent verdrietig. Het kan weer goed worden, als God je vergeeft. Daar waren in de tabernakel de offers voor (en later ook in de tempel die in Jeruzalemn stond). Voor ons is het zo dat Jezus zich opge-offer-d heeft en als je in Hem gelooft, vergeeft God al jouw fouten en zonden.
  • De tabernakel is er niet meer. Maar God wel, altijd en overal!

 <<< Vorige pagina          Volgende = laatste pagina >>>