Terug naar Lerengeloven 2.1
 
Vragen en antwoorden

  1. Wat betekenen al die (symbolische) getallen?
  2. Naar wie werd het boek Openbaring gestuurd?
  3. Vier ruiters en paarden in hoofdstuk 6, wat wordt daarmee bedoeld?
  4. Wat betekenen de drie beesten uit hoofdstuk 12 en 13?
  5. Hoe loopt het allemaal af?

 

Zeven gemeenten

Johannes krijgt déze opdracht (hfdst. vers 11):

Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea
 
Deze steden lagen in het westen van Turkije (toen heette dat: Klein-Azië).
 
 De zeven gemeenten
De zeven gemeenten uit Openbaring
   
 Efeze Bemoedigd omdat ze volhardt, maar vermaand omdat ze haar eerste liefde heeft verzaakt (2:1-7)
 Smyrna Gewaarschuwd dat er vervolging komt, maar Jezus zal haar de overwinning geven (2:8-11)
 Pergamum  
Is trouw gebleven maar begint nu af te glijden (2:12-17) 
 Tyatira Trouw en ijverig, maar tolereert inmiddels wel immoreel gedrag (2:18-29)
 Sardes Heeft de naam sterk en levend te zijn, maar is in feite dood en moet wakker worden (3:1-6)
 Filadelfia Aangemoedigd om ondanks de tegenstand elke kans te grijpen die God geeft (3:7-13)
 Laodicea  In een stad die beroemd is om haar bankierswezen, kleding en oogzalf is de gemeente arm, naakt en blind; toch laat Jezus haar niet los (3:14-22)