Terug naar Lerengeloven 2.1
 
Vragen en antwoorden

  1. Wat betekenen al die (symbolische) getallen?
  2. Naar wie werd het boek Openbaring gestuurd?
  3. Vier ruiters en paarden in hoofdstuk 6, wat wordt daarmee bedoeld?
  4. Wat betekenen de drie beesten uit hoofdstuk 12 en 13?
  5. Hoe loopt het allemaal af?
 
Vier ruiters te paard
   

Lees voordat je verder gaat eerst het gedeelte Openbaring 6, verzen 1 t/m 8 (opent in nieuw venster)

 

De afbeelding hieronder laat goed zien wat Johannes beschrijft in Openbaring 6: vier ruiters te paard. 

De vier ruiters - Openbaring 6

 

Om te beginnen het tweede paard. Dat is vuurrood van kleur en de ruiter krijgt de opdracht "om de vrede uit de wereld te verdrijven, zodat men elkaar zou afslachten. En hij kreeg een groot zwaard" (vers 4). Deze ruiter is een symbool voor oorlogen en burgeroorlogen die in de wereld zijn en zullen komen. Vuurrood is de kleur van bloed.

Het derde paard is zwart en de ruiter heeft een weegschaal in z'n hand. Dat is een symbool van afgepaste hoeveelheden eten, oftewel: er zal honger en gebrek zijn. Dat maakt het leven somber en donker - een zwart paard.

De vierde ruiter heet "de dood". Hij krijgt toestemming om (zo staat in vers 8)  "op een vierde deel van de aarde dood en verderf te zaaien, door middel van het zwaard, hongersnood, dodelijke ziekten en wilde dieren". De kleur van het paard is vaalgeel, grauw, grijs - zo zien lijken er uit: grauw, grijs, vaal.

Nou niet bepaald een visioen om vrolijk van te worden. Je hoeft niet super-intelligent te zijn om direct te kunnen invullen dat deze verschrikkelijke dingen nú al gebeuren. En toch is dit nog maar het begin, want de ruiters staan nog stil. Anders gezegd: het is een heftige waarschuwing van God wát er allemaal gaat gebeen als gevolg van de slechtheid van de mensen.
Vraag om over na te denken: wat doet dit met jou en welke gedachten komen er nu bij jou op?

De ruiter op het eerste paard is anders dan de andere drie. Johannes ziet “een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, op weg naar nieuwe overwinningen”. De drie andere ruiters krijgen wel een opdracht of toestemming, maar ze rijden nog niet weg - het plaatje hierboven klopt dus eigenlijk niet. Alleen de eerste ruiter trekt er op uit, dus: wat hij doet of betekent, dat is al aan de gang.

Maar wie of wat is die ruiter op het witte paard?

Als ik je nu vertel
  • dat in hfdst.19 deze ruiter op het witte paard ook genoemd wordt,
  • dat 'ie daar "Trouw en betrouwbaar" en "Woord van God" heet en "met bloed doordrenkte kleren draagt",
  • dat uit zijn mond, net als bij de figuur uit hfdst.1, een zwaard komt,
wie of wat denk jij dat bedoeld wordt?
 

...
 
Als je contact wilt, uitleg over Openbaring of een vraag hebt, vul dan je email-adres in; verplicht is dat niet.
Als je je antwoord hebt verstuurd, kom je automatisch op de volgende pagina, waar verdere uitleg wordt gegeven.
 
...