Terug naar Lerengeloven 2.1
  
Vragen en antwoorden

  1. Wat betekenen al die (symbolische) getallen?
  2. Naar wie werd het boek Openbaring gestuurd?
  3. Vier ruiters en paarden in hoofdstuk 6, wat wordt daarmee bedoeld?
  4. Wat betekenen de drie beesten uit hoofdstuk 12 en 13?
  5. Hoe loopt het allemaal af?
 

Drie monsterlijke beesten

Openbaring 13, drie beesten

In hfdst.12 en 13 beschrijft Johannes wat hij zelf noemt "een indrukwekkend teken" (12:1). Hij ziet een zwangere vrouw, die op het punt staat te bevallen. Een paar verzen verderop staat dat ze een zoon ter wereld brengt, en aan het eind van het hoofdstuk staat dat ze nog meer kinderen heeft. Dat zijn "allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven".

Die vrouw en haar kinderen zijn beeldspraak van de kerk, van alle gelovigen.

  
Vragen en antwoorden

  1. Wat betekenen al die (symbolische) getallen?
  2. Naar wie werd het boek Openbaring gestuurd?
  3. Vier ruiters en paarden in hoofdstuk 6, wat wordt daarmee bedoeld?
  4. Wat betekenen de drie beesten uit hoofdstuk 12 en 13?
  5. Hoe loopt het allemaal af?
 

Drie monsterlijke beesten

Openbaring 13, drie beesten

In hfdst.12 en 13 beschrijft Johannes wat hij zelf noemt "een indrukwekkend teken" (12:1). Hij ziet een zwangere vrouw, die op het punt staat te bevallen. Een paar verzen verderop staat dat ze een zoon ter wereld brengt, en aan het eind van het hoofdstuk staat dat ze nog meer kinderen heeft. Dat zijn "allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven".

Die vrouw en haar kinderen zijn beeldspraak van de kerk, van alle gelovigen.

De draak

Het eerste beest dat Johannes dan beschrijft is "een grote vuurrode draak, met zeven koppen en tien horens, en op elke kop een kroon". Dat is "de slang van weleer, die duivel of satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt" (12:9). Hij zet alles op alles om de kerk af te breken en de gelovigen zover te krijgen dat ze hun geloof vaarwel zeggen.

Dat is vreselijk. Ook jou probeert 'ie aan het twijfelen te brengen of tegen te houden om te gaan geloven. Gaat 'm dat lukken? Nee, staat er, "de aanklager van onze broeders en zusters (de duivel dus) is ten val gebracht. Zij hebben hem dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen". Maar je moet wel op je hoede zijn!

Hóé doet de duivel dat dan? Nou, hij heeft twee handlangers, die beschreven worden in hfdst.13: een beest uit de zee en een beest uit de aarde. 

Het beest uit de zee

De eerste handlanger van de duivel ziet er uit als een panter met poten als van een beer en een bek van een leeuw. Het heeft 10 horens en 7 koppen, met op elke horen een kroon, en er staan godslasterlijke namen op die koppen. Kort gezegd is de betekenis: het gaat om politieke machten die zich tégen de gelovigen keren en alles en iedereen willen tiranniseren.

Al eerder op deze webpagina's is gezegd dat je niet zomaar kunt zeggen: "dít is het, of dát". Vroeger dachten christenen dat dit het Romeinse Rijk was, of het Spaanse rijk van Alva (16e eeuw), of Hitler, of Rusland en China. Nú zou je kunnen zeggen: het is de Taliban, of Saoudi-Arabië, of ..... ja vul maar in. 
Het is allemaal waar en niet waar tegelijk; álle politiek die de christenen in de weg staat is een stukje ervan. 

Het beest uit de aarde

Dit beest is anders en ziet er anders uit; het heeft twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Dit beest imiteert als het ware de wonderen die Jezus deed, het probeert mensen op aarde te misleiden en te dwingen het andere beest te aanbidden. Het werkt nauw samen met dat beest uit de zee.

Hier wordt mee bedoeld: alle geestelijke invloeden en stromingen die proberen christenen ertoe te verleiden Jezus de rug toe te keren en andere goden of machten te gaan navolgen. De belangrijkste boodschap lijkt te zijn: "de politiek biedt de oplossing voor alle problemen, de politiek zorgt voor het behoud van de wereld, de wereldleiders kunnen de wereld redden van de ondergang. Als je dat niet gelooft zul je het moeilijk krijgen". 

Daar word ik niet vrolijk van, want ik krijg de indruk dat dit vaak zo gedacht wordt tegenwoordig. 
Ga maar gauw verder naar Hoe loopt het allemaal af? Daar word je wél blij van!