Terug naar Lerengeloven 2.1
  
Vragen en antwoorden 

  1. Wat betekenen al die (symbolische) getallen?
  2. Naar wie werd het boek Openbaring gestuurd?
  3. Vier ruiters en paarden in hoofdstuk 6, wat wordt daarmee bedoeld?
  4. Wat betekenen de drie beesten uit hoofdstuk 12 en 13?
  5. Hoe loopt het allemaal af?

 

Symbolische getallen

Openbaring is apocalyptische (= onthullende) profetie. Dat wil zeggen: er wordt iets duidelijk gemaakt namens God, maar lang niet alles. Vandaar al die beelden, symbolen en getallen. Veel daarvan gaat terug op de bijbelboeken Daniël, Ezechiël en Zacharia.

Neem nou de getallen. Als je de symbolische betekenis daarvan weet, snap je iets van de diepere bedoeling van wat er staat. De meest voortkomende en bekendste getallen zijn:
  
 Getallensymboliek  
 7  volmaaktheid (God rustte op de zevende dag); komt vaak voor in Openbaring. 
 6  nét geen 7, dus: onvolmaakt. Het getal van het Beest is 666, hij zal dus nooit volmaakt zijn als God. 
 3½  de helft van 7, onvolmaakt, slecht. De 3½ jaar lijden (hfdst.11) is dus een slechte, maar beperkte periode.
 4  het getal van de wereld/schepping (vier levende wezens, hfdst.4:6-7, vier hoeken van de aarde, hfdst.20:8).
 10  volheid. 1000 = 10 x 10 v 10.
 12  Gods volk. 12 stammen van Israel en 12 apostelen (hfdst.4:4) verwijzen naar Gods totale volk door de eeuwen heen.

 

Om over na te denken: In hoofdstuk 7 vers 4 wordt het getal 144.000 genoemd, het aantal mensen die bij God in de hemel zijn. Dat is niet een exact aantal, alsof er niet één meer of minder in de hemel is. Welk rekensommetje is nodig om op 144.000 uit te komen? Welke betekenis heeft dit getal dan?