Teleurgesteld in God

In de zomer van 2022 heb ik drie preken rond dit thema gehouden, gevolgd door een vierde: "Teleurgesteld in jezelf".
 

 
  
Teleurgesteld in God

In de zomer van 2022 heb ik drie preken rond dit thema gehouden, gevolgd door een vierde: "Teleurgesteld in jezelf".
 

 

Preek 1

  • bijbelgedeelten: 2 Korinthiërs 12 vers 9a en Hebreeën 4 verzen 15-16
  • datum: 26 juni 2022
  • inhoud van deze video: lezing van de beide bijbelgedeelten, de preek, het aansluitende (luister-)lied

Preek 2

  • bijbelgedeelten: Johannes 5 verzen 19-20 en 14 verzen 12-13
  • datum: 17 juli 2022

Preek 3

  • Bijbelgedeelten: Prediker 4, verzen 4-6 en Psalm 73, vers 17a
  • datum: 31 juli 2022

 

Preek 4

  • Bijbelgedeelten: Psalm 32, verzen 3 t/m 5 en 2 Korinthiërs 7, verzen 8 t/m 11
  • datum: 28 augustus 2022