Teleurgesteld in God

In de zomer van 2022 houd ik enkele preken rond dit thema.
 

 
  
Teleurgesteld in God

In de zomer van 2022 houd ik enkele preken rond dit thema.
 

 

Preek 1

  • bijbelgedeelten: 2 Korinthiërs 12 vers 9a en Hebreeën 4 verzen 15-16
  • datum: 26 juni 2022
  • inhoud van deze video: lezing van de beide bijbelgedeelten, de preek, het aansluitende (luister-)lied

Preek 2

  • bijbelgedeelten: Johannes 5 verzen 19-20 en 14 verzen 12-13
  • datum: 17 juli 2022

Preek 3

  • Bijbelgedeelten: Prediker 4, verzen 4-6 en Psalm 73, vers 17a
  • datum: 31 juli 2022

 

Preek 4

Er komt een vierde preek, naar verwachting eind augustus

Ga terug