Kerkdienst hemelvaartsdag

21 mei 2020, aanvang: 10.00 uur
Locatie: Lichtbaken, Rijsenhout
  
  

Thema: Koning of keizer?

 
    
Medewerkenden:
 • ds. Johan Trommel - voorganger
 • muziek: Irna Verburg (zang), Ankie de Haan (viool), Frits de Haan (drum), Fred Dalm (gitaar), André van Es (piano/orgel)
 • Gitta Pattiápon - bijbellezing + gebed

 

Orde van dienst:

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Kom en laat ons prijzen (Opwekking 604)
 • Gebed
 • Bijbellezing: Handelingen 1 : 1 - 12
 • Zingen: Wij knielen voor uw zetel neer (Gezang 231 : 1 en 3)
 • Verkondiging
 • Zingen: Jezus Overwinnaar (Opwekking 832)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Herinnering aan de kollekte-mogelijkheden
 • Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 347
 • Zegen
 • Amenlied: refrein "Jezus, Hij is Heer, Hij is Heer (4x). Naam aller namen (2x)"