Kerkdienst 7 juni 2020

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Lijnbaankerk, Aalsmeer
  
  

Thema: De Geest doet ons elkaar verstaan

      
Medewerkenden:
 • ds. Johan Trommel - voorganger
 • Face2face - muziek
 • Judith Lanooij - bijbellezing + gebed
 • Anneke Schouten - kindermoment

 

Orde van dienst:

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: U roept ons samen als kerk van de Heer (Opw.797)
 • Belijdenis van vertrouwen en groet van God
 • Zingen: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (Opw.343)
 • Gebed
 • Zingen: Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (Opw.343)
 • Moment met de kinderen
 • Kinderlied: Weet je waar het hemels Koninkrijk op lijkt?
 • Bijbellezing: Ezechiël 37 : 15 - 19
 • Verkondiging
 • Zingen: Heerser over alle dingen (Opw.672)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Herinnering aan de kollekte-mogelijkheden
 • Zingen: Kom, zing voor de Heer (Opw.708)
 • Zegen 

 

Links: