Kerkdienst 26 april 2020

Aanvang 10.00 uur
Locatie: Graankorrel, Hoofddorp
      
  
Thema: Staande blijven in de storm  
  
  
Medewerkenden:
 • ds. Gert-Jan Brienen - voorganger
 • muziekgroep De Graankorrel: 
 • Melanie v.d. Wijngaard: bijbellezing + gebed
 • Thirza v.d Meer en Melanie Nes: kindermoment: 

 

Orde van dienst:    

 • Welkom
 • Gezongen votum en groet (Sela)
 • Zingen: God van trouw (Opwekking 542)
 • Gebed
 • Kinderlied: Ben je groot of ben je klein
 • Kindermoment
 • Bijbellezing: 2 Korinthiërs 1 : 3 - 11
 • Overdenking: Staande blijven in de storm
 • Zingen: Mijn toevlucht (Ps. 91, Sela)
 • Gebed en voorbede
  • 1e deel n.a.v. overdenking en voorbeden gemeente (predikant)
  • 2e deel met gebed voor de wereld (lezer/bidder)
  • 3e deel stille gebeden voor de gebedspunten per gemeente afzonderlijk (kijkers/luisteraars)
 • Herinnering aan de collectemogelijkheid
 • Zingen: Heer, U bent mijn leven (Geref.Kerkboek 161)
 • Zegen

   

Links: