Kerkdienst 24 mei 2020

Aanvang: 10.00 uur
Locatie: Lichtbaken, Rijsenhout
  
  

Thema: Als Jezus weg is .....

 
    
Medewerkenden:
 • ds. Jaco Weij - voorganger
 • 4Him (band) + André van Es (orgel)
 • Bonna v.d. Wijngaard - bijbellezing en gebed
 • Esther Postma - kindermoment

 

Orde van dienst:

 • Welkom
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: ’t Is goed om U te ontmoeten (Opwekking 507)
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Kinderlied: De Heer is mijn Herder
 • Bijbellezingen: Lucas 24 vers 52-53 en Handelingen 1 vers 13a, 14-16 en 20-26
 • Overdenking
 • Zingen: Nu bidden wij met ootmoed en ontzag de Vader aan (Gezang 95 : 1 en 3)
 • Gebeden
 • Herinnering aan de collectemogelijkheden
 • Zingen: Heer, uw licht en uw liefde schijnen (Opwekking 334)
 • Zegen

 

Link: