Kerkdienst 10 mei 2020

Aanvang 10.00 uur
Locatie: Kruispunt, Alphen a/d Rijn
   
  

Thema: Hoe een bezige bij je kan inspireren

    

Medewerkenden:
 • ds. Johan Trommel  - voorganger + kindermoment
 • Gezamenlijk muziekgroep Kruispunt/Verbinding
 • Eldert Jongejan: bijbellezing + gebed

 

Orde van dienst:

 • Welkom en mededelingen
 • Zingen: Juich, heel de aarde, voor de Heer (De nieuwe psalmberijming 100:1)
 • Belijdenis van vertrouwen en groet van God
 • Zingen: Stem met ons in: Ja, God is Hij! en Trek jubelend zijn poorten door (DNP 100 : 2 en 3)
 • Gebed, gesproken en gezongen: Heer, wijs mij Uw weg (Opwekking 687)
 • Kindermoment 1
 • Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor elkaar
 • Bijbellezing: Rechters 5 : 1 - 8
 • Verkondiging
 • Kindermoment 2
 • Kinderlied: Sta eens even op als je Jezus liefhebt
 • Dankgebed en voorbeden
  • 1e deel: n.a.v. verkondiging + voorbeden gemeente (predikant)
  • 2e deel: gebed voor de wereld (lezer/bidder)
  • 3e deel: stille gebeden voor de gebedspunten per gemeente afzonderlijk (kijkers/luisteraars)
 • Herinnering aan de kollekte-mogelijkheden
 • Zingen: God, ik adem om van U te zingen (Psalmen voor nu 145)
 • Zegen
 • Amenlied: Wat Hij doet, toont ons Zijn grote liefde

Link: