Het rapport 

  • Gezamenlijke jeugddienst De Verbinding (Ned.Geref.Kerk) en Het Kruispunt (Geref.Kerk vrijgemaakt)
  • Alphen a/d Rijn
  • 17 februari 2019
  • bijbelgedeelte: Psalm 139, verzen 1 t/m 6
  • lees Psalm 139 op www.debijbel.nl

 

Het rapport

 

Het rapport


 

Enkele foto's van de dienst

De muziekgroep begeleidt het zingen

Moment met de kinderen

De preek