Geloven in de wereld

link  Terug naar menu

Overal in de wereld geloven mensen.
Maar wát geloven ze? En in wie geloven ze?
En wat is belangrijk in hun geloof?

Maak kennis met de belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen de grote godsdiensten in de wereld.

Sleep elk woord van de bovenste rij naar het erbij horende godsdienst-symbool in de andere rijen.
Let op: er zijn enkele vakjes waar niets hoeft / kan worden ingevuld.
Als het vakje groen kleurt, is je antwoord juist.

  
  

link  Terug naar menu