Bronwater


Bronwater is een bijbelleesplan dat je helpt de hoofdlijnen van de Bijbel en de bijbelse geschiedenis te ontdekken. De bijbelgedeelten zijn zó gekozen, dat je elke keer dat je een stukje leest, een stapje verder komt in je ontdekkingstocht naar wie God is en wat Hij gedaan.

Bronwater volgt de lijn van de bijbelse geschiedenis, maar de Bijbel is zeker geen geschiedenisboek met verhalen en gebeurtenissen uit het verleden. De Bijbel beschrijft wie God is, wat Hij tóén gedaan heeft en dat Hij er is voor jou! De Bijbel staat ook vol met verhalen over hoe mensen reageerden op wat God deed en zei.

Van A tot Z door de bijbel