Internetpagina's van Johan Trommel

 

Dominee zijn


Dominee (of predikant) zijn is fantastisch mooi.
Waarom?
Omdat ik ervan overtuigd ben dat God mij geroepen heeft om dit werk te doen. Ik heb eigenlijk nooit anders gewild dan dit. Toen ik 18 was, ben ik de opleiding tot predikant gaan volgen in Apeldoorn. Nadat ik afgestudeerd ben (in 1981) ben ik eerst 3½ jaar kerkelijk werker geweest in Alblasserdam. Daarna heb ik in drie gemeenten als full time predikant gewerkt (Kornhorn, Lisse, Lelystad). Sinds 1 juli 2016 ben ik verbonden aan De Verbinding, dat is de Nederlands Gereformeerde Kerk te Alphen aan den Rijn. Het eerste jaar als interim-predikant, vanaf 17 september 2017 als "vaste" predikant. Dit is een verbintenis voor 60% van volledige werktijd.

In de afgelopen jaren ben ik in verschillende gemeenten actief geweest op interim-basis. En sinds 1 november 2014 ben ik aan de Vrije Gereformeerde Kerk van Wolvega verbonden als gemeente-coach.

Dominee-zijn is een gevarieerd en boeiend leven. Het is al jaren lang mijn passie om mensen te vertellen, dat God van hen houdt. Hij heeft een plan met ons leven. Wij weten niet wat dat plan is en ik vind fantastisch mensen te helpen ontdekken wat Gods bedoeling met hun leven zou kunnen zijn. Ik mag vertellen dat Jezus naar de aarde gekomen is om ons weer te verbinden met God Zijn Vader (die ook onze hemelse Vader wil zijn). Ik vind het geweldig om mensen uit te nodigen hun leven aan Jezus te geven en Zijn volgeling te worden. Als je dat doet, ga je een nieuw leven binnen, wat we wel noemen: leven in Gods Koninkrijk.

Daar ging het Jezus ook om: aan te kondigen dat Gods Koninkrijk gekomen is. Wat houdt dat in? Dat je als je je leven aan Jezus geeft, daarmee ook zegt: "U mag het nu voor het zeggen hebben in mijn leven. Ik wil graag doen wat U van mij vraagt". Je kiest dus voor een nieuwe levensstijl en dat is te zien aan je gedrag, wat je zegt en wat je denkt. Ik vind het heel fijn om mensen te helpen een steeds betere volgeling van Jezus te worden.

Als dominee ben ik dus een heraut van God en van Jezus. En ook een coach of geestelijk begeleider van mensen. Ik ben er in de loop van de jaren achter gekomen dat mijn sterke kanten liggen in vier predikantstaken; daar wil ik mij vooral mee bezig houden.

Allereerst 's zondags de kerkdienst(en) leiden. Ik vind dat fijn om te doen; vooral "speciale diensten", zoals leerdiensten, jeugddiensten, kinderdiensten of diensten over een bepaald thema.

Verder allerlei gesprekken met mensen persoonlijk (of samen als het om een echtpaar, jong stel of gezin gaat). Mensen helpen een antwoord te geven op de vraag: "ontdek je iets van God in je leven en de weg die God met je gaat" - dat is wat ik graag doe. Een belangrijke vraag is ook: "wat kun je leren van wat je meegemaakt hebt?" Het gaat dan over blijde dingen, maar zeker ook over moeilijke dingen, zorgen, problemen, spanningen enz. Ik voel me juist dan als een coach, die helpt en begeleidt.

Het derde is: toerusting of training. Mensen die in de kerk werken hebben (heb ik wel gemerkt in de loop van de jaren) hulp en ondersteuning nodig. Die wil ik geven door toerustingsavonden en cursusssen. Zo kunnen werkers in de kerk getraind worden om hun taak goed en met plezier te kunnen doen.

Het vierde wat ik graag doe is werken met jongeren. Vooral zij zijn op zoek naar antwoorden op heel veel vragen, ook veel vragen over God, de Bijbel, geloven en de kerk. Ik wil met ze in gesprek gaan om ze op weg te helpen. Dat kan in persoonlijke contacten, in gesprekskringen of op catechisatie (jeugd-onderwijs in de kerk).

Al deze vier dingen wil ik graag een "missionaire kleur" geven. Daarmee bedoel ik, dat wat ik doe niet alleen gericht is op mensen die al geloven, maar direct of indirect ook op mensen die Jezus (nog) niet kennen.
Ik geloof en ervaar dat ik mijn werk als dominee alleen maar kan doen als de Heilige Geest van God mij daarvoor de kracht en de wijsheid geeft.

Jouw reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen