Internetpagina's van Johan Trommel

Pasfoto-JA.jpg
Pasfoto-MR.jpg

 

Weersverwachting
Jakarta
Weeronline.nl - Meer weer in Jakartaweeronline.nl Altijd jouw weer
 
 

Soemba: zendingswerk Nederlands Gerefomeerde Kerken

 
Soemba
 
Soemba is één van de eilanden van Indonesië en heeft een oppervlakte die minder is dan eenderde van Nederland. Al meer dan honderd jaar geleden startte op het eiland de gereformeerde zending vanuit Nederland. Op het oostelijk deel van dit eiland is een kerkgenootschap met de naam: Vrije Kerken van Oost-Soemba. Het kerkgenootschap bestaat uit 12 kerken en een aantal zogeheten kringen. Binnen de kerken vindt de verkondiging van het evangelie plaats en ook wordt vanuit de kerken onder de heidenen het evangelie gebracht. Het kerkgenootschap verricht dus zelf zendingswerk op Oost-Soemba. De predikanten en evangelisten (Guru's-Injil) worden voor een groot deel opgeleid aan een eigen school, de Sckolah Guru-Injil (SGI).
 
Met dit kerkgenootschap op Oost-Soemba hebben de Nederlands Gereformeerde Kerken al vele jaren een band. De contacten tussen deze beide kerkgenootschappen lopen via de Vereniging Steun Oost-Soemba (S.O.S.). Deze vereniging is in 1967 opgericht. De hulp van de Nederlands Gereformeerde Kerken naar het kerkgenootschap op Oost-Soemba kent twee onderdelen:
1. ondersteuning van (de opleiding voor) de evangelie-prediking, en
2. ondersteuning in materiële behoeften.
 
Bij de hulp in de zin van het eerste onderdeel kan worden gedacht aan het ter beschikking stellen van financiën voor de aanschaf van theologische boeken en voor het bekostigen van vervolgopleidingen. Maar zeker ook moet geld beschikbaar zijn om een Nederlandse predikant in staat te stellen les te geven aan de SGI. Dit laatste is een nadrukkelijke wens van de kerken op Oost-Soemba. Tot aan zijn overlijden op 9 maart 2002 heeft ds. P.P. Goossens op verzoek van de kerken van Oost-Soemba het docentschap jarenlang ingevuld. Sinds zijn overlijden nemen de Soembanese predikanten deze functie waar.
 
De tweede vorm van hulp is ontwikkelingshulp. Maar - ook al gaat het hier om materiële hulp - deze hulp is dienstbaar aan de evangelieverkondiging. De Opleidingsschool (SGI) staat namelijk niet op zichzelf. Zij maakt deel uit van een dorp met de naam Parai Puluha-mu (plaats van de goede boodschap), dat het kerkelijk centrum vormt van de Vrije Kerken van Oost-Soemba. In het dorp bevinden zich onder meer een basisschool (waar ook kinderen van de heidenen uit de omgeving met het evangelie in aanraking komen), een schoolinternaat (voor schoolkinderen uit verafgelegen gemeenten) en een tuinbouwcentrum. Er zijn enkele voertuigen voor personen- en goederenvervoer en ook voor land- en andere
bouwactiviteiten. Dit alles moet worden onderhouden en verder ontwikkeld, zodat het dorp één van zijn doelen kan uitdragen, namelijk: het christelijk samenleven laten zien. Voor het onderhoud en de ontwikkeling wil de vereniging S.O.S. zich inspannen.
Vier keer per jaar geeft de Vereniging S.O.S. een nieuwsbulletin uit: de Nieuwsbrief van en over Soemba.
 
Oost Soemba
 
Links: