Het weer in Rome

Via Appia
 
Via Appia: Rome - Capua - Brindisi

De Via Appia is een beroemde weg, misschien wel de beroemdste weg ter wereld.
Consul Appius Claudius (naar hem is de weg genoemd) begon in 312 voor Chr. met de aanleg ervan. De weg liep van Rome naar het zuidoosten. Eerst tot aan de (tegenwoordige) stad Capua. Dat was een afstand van ± 160 km. Later is de weg nog verder doorgetrokken tot de oostelijke havenplaats Brindisi; dat was nog eens 320 km. De totale lengte was dus zo'n 480 km.

De Via Appia ± 10 km. ten zuiden van Rome. De originele bestrating is hier goed te zien. De weg was zó aangelegd dat 2 strijdwagens elkaar konden passeren.


 
De Via Appia was een handelsweg. Maar het was ook de weg waarlangs de Romeinse generaals met hun legers naar Rome marcheerden en triomfantelijk de stad in trokken. Zij gingen dan door de stadspoort naar het Forum Romanum. Eén van de generaals die deze weg aflegde was Titus (in het jaar 71 na Chr.) toen hij de Joodse opstand bloedig had onderdrukt en Jeruzalem had verwoest.


 

Via Appia: tombe van Romulus, ± 300 na Chr.Aan weerskanten de Via Appia lieten vooraanstaande Romeinen prachtige grafmonumenten voor zichzelf bouwen. Restanten daarvan zijn nog te zien.
Er is een legende die vertelt, dat de apostel Petrus langs deze weg in een visioen een ontmoeting had met Jezus. Op de plaats waar dit gebeurd zou zijn - vlakbij de stad - staat nu de kapel Quo Vadis.
Langs de Via Appia werden verschillende catacomben uitgegraven, die vandaag te bezichtigen zijn.

 

Via Appia, prachtige weg voor een wandeling.

Via Appia; langs deze beroemde weg wonen zal niet goedkoop zijn.

Wij hebben genoten van een prachtige wandeling over de Via Appia.

Een van de oude stadsmuren van Rome. De foto is genomen vanuit de trein. Deze poort is het einde (of begin) van de Via Appia; hierdoor trokken de generaals met hun legers de stad binnen om als helden binnengehaald te worden.