Internetpagina's van Johan Trommel

Bijbelwoord voor vandaag

Stil tot God

Kerkcentrum Het Anker te Lelystad
 
......
In de zomer van 2012 heb ik een serie van vijf preken gehouden rond het thema
 
Stil tot God
 
Op deze pagina's kun je twee preken uit deze reeks beluisteren.
Voorafgaand aan elke preek wordt door een gemeentelid het bijbelgedeelte gelezen.
 

Stil in vertrouwen
 
De bijbellezing bij deze preek is: Exodus hfdst.13 vers 17 t/m 18 en hfdst.14 vers 5 t/m 18.
De tekst van de preek is: Exodus hfdst.14 vers 14:
          "De HEER zal voor u strijden, u moet stil zijn".
 

Stil van schrik
 
De bijbellezing bij deze preek is: Klaagliederen hfdst.3 vers 1-3, 19-33 en 40-42.
De tekst van de preek zijn de verzen 22 en 27-28:
          "Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!
          Goed is het als een mens zijn juk draagt (...).
          Laat hij neerzitten, eenzaam en stil, als het hem wordt opgelegd".
 
 
(n.b.: halverwege de preek hoor je dat het hard regent buiten en zelfs een donderslag)

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen