Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 357
Spiritueel leven

Internetpagina's van Johan Trommel

Bijbelwoord voor vandaag

Spiritueel leven

Op zoek naar evenwicht en houvast
Elk jaar is er een "maand van de spiritualiteit". Op de website van de initiatiefnemers staat o.a. te lezen: "Veel mensen hebben behoefte aan inspiratie en zingeving. Het lijkt erop dat er ondanks alle welvaart ook iets verloren is gegaan. Daarom zoeken mensen naar een beter evenwicht tussen materiële welvaart en geestelijk en lichamelijk welzijn. (...) Spiritualiteit kan heel concreet evenwicht, voeding en richting geven in een complexe wereld. Richting voor een betere omgang met de medemens, onze leefomgeving en onze planeet. Door met aandacht voor wat er écht toe doet te leven, door bewuster te werken en met anderen om te gaan, vinden we balans, kan het leven gaan bruisen en leven we met ‘hartstocht’".
In de kerk is niet iedereen gelukkig met het woord ‘spiritualiteit’; het doet denken aan zweverigheid of oosterse spiritualiteit. Maar daar is niet alles mee gezegd.
Het is wel degelijk waar, dat we in Nederland iets kwijt geraakt zijn ondanks alle welvaart. Of misschien wel: dóór onze welvaart. In het zoeken naar evenwicht, naar balans herken ik ook iets van: zoeken naar geestelijk welzijn, naar houvast, naar zekerheid daar waar welvaart geen zekerheid, houvast en balans gegeven heeft.
 
Bron en voorbeeld
Hebben christenen niet een geweldig rijke bron om uit te putten als het gaat om het zoeken naar houvast en zekerheid, naar balans en rust in je leven? En hebben we in Jezus niet een overweldigend voorbeeld van een leven in volkomen balans en evenwicht!
Spiritualiteit komt in de Bijbel veel voor. Er worden alleen andere woorden voor gebruikt: vreze des Heren, vroomheid, godsvrucht, verborgen omgang met God. Het is boven je eigen situatie uit getild worden, dicht bij God leven, leven zoals Jezus het heeft voorgedaan, leven vol van de Heilige Geest.
De apostel Paulus gebruikt het woord vroomheid/godsvrucht bijvoorbeeld in zijn eerste brief aan Timotheüs. In hoofdstuk 4 vers 7 zegt hij: "oefen jezelf in een vroom leven". Leven dicht bij God komt niet vanzelf. Dat vraagt oefening, training, discipline.
Nu denken we bij discipline vaak aan: regelmaat, ritme, jezelf ergens toe zetten, ook als je daar eigenlijk niet zo’n zin in hebt. Discipline is nodig om iets te bereiken: als je jezelf niet ergens toe zet, gebeurt er niets en verandert er niets. Denk aan een sporter - dat is ook de vergelijking die Paulus maakt: trainen is nodig om een prestatie neer te zetten. Als je niet traint, wordt je conditie wordt niet beter maar eerder slechter en dat geldt ook voor je prestaties.
 
Levende relatie met God
Nogmaals, leven dichtbij God komt niet vanzelf. Leven dicht bij God zou ik willen omschrijven als: een levende relatie met God hebben, vanuit je hart kunnen zeggen: "Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe". Alleen de Heilige Geest dit kan bewerkstelligen. Dat leer ik van dezelfde Paulus die in zijn brief aan de gemeente van Rome schrijft: "u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen het ‘Abba, Vader’. De Geest zelf verzekert onze geest dat we Gods kinderen zijn" (Romeinen 8, vers 15-16). Toch zou Paulus het woord oefenen, trainen niet in de mond nemen, als dat niet aan de orde zou zijn.
 
Discipline en discipel
In 'discipline' zit het woord ‘discipel’. Een discipel is een leerling en volgeling van Jezus. Dat begint met: door Hem geroepen zijn om Hem te volgen. Hoe dat werkt kunnen we o.a. lezen in het begin van het Marcus-evangelie (hoofdstuk 1, vers 16 t/m 20). Daar wordt beschreven dat Jezus de broers Simon en Andreas en even later Jakobus en Johannes roept: "kom, volg Mij". Zij waren vissers en Jezus belooft dat Hij van hen vissers van mensen zal gaan maken.
Hier ontdek ik twee dingen. Allereerst: Híj doet het, niet ik! Leven met God is door Hem mogelijk gemaakt, toen Hij door Zijn sterven de weg naar de Vader vrijmaakte. Dát is de basis waarop je staat. Dicht bij God leven wordt dan: Hem laten werken door Zijn Geest.
Ten tweede: Jezus geeft de vissers een nieuwe visserstaak: visser van mensen. Hij wil graag een betere versie van hen maken. Datzelfde wil Hij ook met jou en mij. Dat wil zeggen: je bent die je bent en zo wil Hij je gebruiken om Hem en Zijn Koninkrijk te dienen. Hij wil alles wat dat in de weg staat, weg halen en alle ruimte geven aan Zijn Geest.
 
Jezus volgen
We kunnen dicht bij God leven door Jezus te volgen. Dit ‘volgen’ wordt vaak omschreven als: gehoorzaam zijn; zoals Jezus de wil van Zijn Vader deed, zo ook wij. En dat is helemaal waar.
Maar hoe kun je oefenen in gehoorzaamheid? Het helpt heel erg door te letten op wat Jezus nog meer deed. Op heel veel plaatsen in de vier evangeliën lezen we dat Jezus intens contact met Zijn Vader zocht. Daardoor ontving Hij kracht en leerde Hij gehoorzaam en toegewijd te zijn aan de opdracht van Zijn Vader.
Meer hierover, klik hier.
In één zin samengevat: Jezus volgen is groeien in gehoorzaamheid door te groeien in contact met God.
 
Spiritueel leven
Opnieuw: dat komt niet vanzelf. Lichamelijke conditie op peil houden - iedereen weet dat dit belangrijk is en dat dit inspanning kost. Niet anders is het met onze geestelijke conditie. Dat vraagt trainen, investeren in tijd en energie. Jezus is hierin ons grote voorbeeld.
De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat gemakkelijker is hierover te schrijven of te praten dan daadwerkelijk zo leven.
Wat kan helpen om je te oefenen in spiritueel leven? Sta eens voor jezelf stil bij het onderstaande overzicht en vraag je af: welke rol spelen deze 12 woorden in mijn leven?
Spiritueel leven is: oefenen in je houding naar binnen, naar buiten en naar boven.
  
 De weg naar binnen     meditatie
 gebed
 studie
 stil zijn voor God
 De weg naar buiten  eenvoud
 de minste zijn
 dienen
 vergeving
 De weg naar boven  aanbidding
 verootmoediging
 samen in de naam van Jezus 
 vieren
 
Spiritueel leven - niet alleen één maand in het jaar, maar het hele jaar door. 
Nog één keer Paulus. Van hem is de uitspraak: "ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij" (Galaten 2 vers 20). Ik hoop dat jij dat van jezelf net zo kunt zeggen. 
 

Reacties   

 
#1 ena den dunnen 05-12-2011 19:06
juist het stuk over sporten en trainen vond ik erg belangrijk in de preek. dat is met het schrijven een beetje verloren gegaan. de boodschap is wel het zelfde natuurlijk, alleen de link naar de sport mis ik.
 

Plaats reactie


Beveiligingscode
Vernieuwen