Het weer in Rome

Rome in de oudheid
Zo is het begonnen: een heuvel met enkele hutjes
 
Volgens de legende is Rome gesticht op 21 april 753 voor Chr. De stad is gebouwd op zeven heuvels. Opgravingen hebben aangetoond, dat ronddie tijd drie van deze heuvels bewoond waren; de bekendste van deze drie is Palatino.
Het dorp Rome lag heel strategisch. Juist op dit punt was de Tiber redelijk doorwaadbaar. Er kruiste dan ook een belangrijke Noord-Zuid-gerichte weg de rivier. De voornaamste handelswaar die over die weg werd vervoerd was het kostbare zout.
Naast deze gunstige ligging bleek ook het feit dat het tufsteen, waaruit de Palatino en alle omringende heuvels bestaat, bijzonder makkelijk te bewerken is, een factor van belang bij de groei van Rome.
 

De geschiedenis van Rome bestaat uit 3 hoofdperiodes:

• koningstijd (753 - 509 voor Chr.)

• republiek (509 - 31 voor Chr.)

• keizertijd (31 voor Chr. - 500 na Chr.)

 
Koningstijd
 
In de eerste periode, de koningstijd, breidde Rome zich uit van een eenvoudig dorpje tot een stad met aanzien en allure, maar alles nog op een zeer regionale schaal.
Rome lag aan de zuidkant van het gebied van de Etrusken en werd aan het eind van de koningstijd min of meer een Etruskische stad, compleet met Etruskische koningen en vooral ook Etruskische gebruiken op het gebied van de godsdienst.
Onder het bewind van de Etrusken zou de gezamenlijke vallei ten oosten van de Palatino gedraineerd worden en op die manier een ideale plek zijn voor een marktplaats: het Forum Romanum. De stad kon nu werkelijk aan zijn opmars beginnen. Je zou kunnen zeggen dat een riool - want wat is een drainage-systeem anders dan dat? - ten grondslag ligt aan de grootte van Rome.
 
Reconstructie van het Forum Romanum in de oudheid
Het Forum Romanum nú met op de achtergrond rechts de heuvel Palatino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lees verder...