Internetpagina's van Johan Trommel

Bijbelwoord voor vandaag

Leren in de kerk

 
De kerk is een gemeenschap van mensen die Jezus (willen) volgen.
Toen Jezus op aarde was, koos Hij 12 mannen uit. Zij werden 'discipelen' genoemd. Dat betekent: leerlingen. Gelovigen worden ook wel 'discipelen van Jezus' genoemd. Dat typeert hen als mensen die willen leren: leren geloven, leren Hem te volgen, leren meer op Hem te vertrouwen, leren hoe je samen gemeente kunt zijn enz.
Ook leren anderen uit te nodigen en aan te sporen ook volgeling/leerling van Jezus te willen worden. Hij heeft dat als grote opdracht aan heel de kerk meegegeven.
 
Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld".
Mattheüs hfdst.28, vers 18 t/m 20.
 
De gemeente is een lerende gemeenschap of: leergemeenschap.
Leerdiensten (kerkdiensten, waarin geen gewone preek gehouden wordt) zijn een mooie mogelijkheid om samen te leren. D.w.z. bijbels onderwijs, interactief, samen ontdekken wat de Bijbel ons wil zeggen en wat we geloven rond een bepaald thema.
Op deze pagina vind je de samenvattingen (in pdf-formaat) van een aantal leerdiensten die ik verzorgd heb in de afgelopen jaren.
 
 
 
In deze dienst is uitgelegd wát leren omvat en waarom het zo belangrijk is
 
onderwijs over de functie van de belijdenissen voor de kerk en voor de gelovigen
 
onderwijs over de kracht van de zonde en het herstel waar God aan werkt
 
onderwijs over vergeving vragen, vergeving ontvangen en vergeving geven
 
onderwijs over spreken in tongen en profeteren
 
eerste deel van tweeluik over de gaven van de Geest
 
tweede deel van tweeluik over de gaven van de Geest: je gaven ontdekken en gebruiken
 
bijbels onderwijs over hoe om te gaan met de diverse wetten in de boeken Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium
 
bijbels onderwijs over wijsheid, kennis, wetenschap en geloof
 
bijbels onderwijs over de plaats van het gebed in de gemeente
 
bijbels onderwijs over de betekenis van de zegen
 
onderwijs over het bijbelboek Openbaring