Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 357
Gereja Toraja Mamasa anno nu

Internetpagina's van Johan Trommel

Pasfoto-JA.jpg
Pasfoto-MR.jpg

 

Weersverwachting
Jakarta
Weeronline.nl - Meer weer in Jakartaweeronline.nl Altijd jouw weer
 
 

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/mediabox.php on line 37

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/mediabox.php on line 37

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/mediabox.php on line 37

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/mediabox.php on line 37

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/mediabox.php on line 37

Strict Standards: Non-static method plgSystemimagesizer::make_img_output() should not be called statically in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/system/imagesizer/lbscripts/mediabox.php on line 37

Gereja Toraja Mamasa anno nu

 
In gesprek met de leiding van de Mamasakerk

Waarover spraken zij?
 
Het is warm in de vergaderkamer van het kantoor van de BPS, de dagelijkse leiding van de Gereja Toraja Mamasa (GTM) in Indonesië. Op een na zijn alle leden (zeven) van de BPS aanwezig. Buiten trekken de wolken samen en valt zo nu en dan de regen met bakken uit de lucht. Binnen worden ook sombere wolken zichtbaar: het gaat niet zo goed met de Mamasakerk.

Het dagelijks bestuur (BPS) van de GTMEr zijn bedreigingen van buitenaf maar niet minder van binnenuit. Die zorgen delen de broeders van de BPS met de aanwezige werkbezoekers, de broeders Drayer en Last.
In dit artikel wat indrukken van die gesprekken.Jaarlijks

Al vanaf 2001 bezoekt de algemeen secretaris elk jaar begin januari de kerk op Zuid-Sulawesi. Hij doet dat in de periode dat dr. Kees Buijs er is om zijn kadervormingswerk te doen en een aantal projecten te begeleiden. Tijdens dat jaarlijks bezoek worden allerlei zaken besproken die te maken hebben met het werk van deputaten diaconaat en deputaten buitenlandse zending.
Duidelijk is dat binnen de GTM het werk van deze beide deputaatschappen nauw met elkaar verbonden is. Het is niet mogelijk om mensen op Sulawesi de blijde boodschap te brengen zonder tegelijkertijd de ontferming van Christus over hun leven zichtbaar te maken. Daarom is het goed jaarlijks met de leiding van de kerk dit werk te evalueren en de plannen voor het komende jaar door te spreken.

Dreigingen

Voorafgaande aan bovengenoemde gesprekken worden de aandachtspunten op een rijtje gezet. Een daarvan is de situatie van de kerk op Sulawesi.
Niet lang voor dit werkbezoek werden er vreselijke moorden gepleegd in Posso (Midden-Sulawesi): drie christelijke schoolmeisjes werden door moslimterroristen gedood en onthoofd. In de maand december ontplofte een bom op een vleesmarkt in Palu (het noorden van Zuid-Sulawesi) waarbij een aantal mensen werd gedood en gewond. Ook het werk van moslimterroristen.
 
In Indonesië is ruim tachtig procent van de bevolking moslim; de andere twintig procent is verdeeld over vier andere godsdiensten (rooms-katholiek, protestant, hindoeïsme, boeddhisme) en de oude natuurgodsdiensten. U begrijpt: christenen zijn in Indonesië veruit in de minderheid.
Op welke manier beïnvloeden de recente dreigingen de GTM? We hebben daar uitvoerig met de leiding van de kerk over gesproken. In de praktijk blijkt het mee te vallen, met name in het gebied van de Mamasakerk. De onrust die bijvoorbeeld recent in Mambi was ontstaan, blijkt voor het grootste deel opgelost. Het ziet er zelfs naar uit dat christenen daar weer naar hun huizen kunnen terugkeren.
Je moet als christen door je leven getuigen, niet provoceren. En vooral laten zien wat het leven met de Heiland voor je betekent. Tegen terroristische dreigingen kun je je nergens beveiligen.

Synode

De GTM telt ruim 150.000 leden, verdeeld over een groot aantal gemeenten. Binnen de GTM kent men wel classes maar geen particuliere synodes. Een keer per vijf jaar komt er een synode bij elkaar. Op die vergadering worden alle gemeenschappelijke zaken besproken.
Dit jaar (2006) is zo’n synodejaar: van 11-15 juli zullen de kerken vergaderen in Polewali. Een van de rapporten die daar behandeld wordt, is het verslag van de BPS. Nu al is duidelijk dat de toon van dat verslag somber gestemd zal zijn. Want er zijn niet alleen problemen van buiten, er zijn ook zorgen van binnen.
De band van de plaatselijke kerken met de leiding van de kerk in Mamasa staat onder druk. Dat betekent dat er (te) weinig geld aan Mamasa wordt afgedragen en de BPS voor grote financiële problemen staat. Het lijkt erop dat er een stevige discussie gevoerd zal worden. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen in het Mamasagebied. 
Sinds enkele jaren is Mamasa een zelfstandig kabupaten (gewest). Twee leden van de BPS zijn overgestapt naar de politiek. Ook andere leden hebben daarvoor belangstelling getoond. Dat heeft gezorgd voor veel ontevredenheid bij de plaatselijke kerken. Want daardoor zijn er veel taken van de BPS blijven liggen. Het is de gewoonte dat elke synode een BPS (her)kiest. Die verkiezingen, dat zult u begrijpen, worden nu met spanning tegemoetgezien.
Logo GTM
 
Zendingswerk

De GTM is gegroeid door het zendingswerk vanuit onze kerken. Maar tegelijkertijd is de GTM zelf ook bezig met zendingswerk. Op drie gebieden is dat het geval: zendingswerk in Bunggu; zendingswerk in Mada’ en opzet van christelijke kleuterscholen. Over al dit werk is (opnieuw) uitvoerig overleg geweest.
In Bunggu, het noorden van Zuid-Sulawesi, zijn er relaties met vijf kampongs: Saluira, Kalukanangka, Bambarano, Salu Wu en Kali Bamba. In die kampongs zijn gemeenten gesticht waarbij elke gemeente een eigen voorganger heeft. Ds. Rein Tore, die in Kalukanangka woont, heeft daarover een soort ‘supervisie’. Daarnaast is er in de afgelopen jaren gezorgd voor waterleiding, voor scholen en voor gezondheidsklinieken.
Uit het gesprek met de BPS blijkt dat dit werk goed loopt. Dat wordt later tijdens ons bezoek aan dit gebied bevestigd. Er is nu een team van vier mensen die leidinggeeft aan de verschillende projecten. En in Palu, een stad dichtbij dit gebied, zorgt br. Thombe voor een goede financiële ondersteuning.
Maar ook in Mada’ gaat het goed. Daar zijn scholen waaraan christen-onderwijzers lesgeven. Uit dit werk groeit langzaam een gemeente, zowel in Mada’ als in de kampong Suppiran.
Het derde zendingsproject is het bouwen van scholen voor onderwijs aan kleuters. Dat gebeurt vooral in de kampongs waar de ‘godsdienst van vroeger’ nog de overhand heeft. Via de bouw van deze scholen kan met kinderen, en in het verlengde daarvan met ouders, worden gesproken over de boodschap van het Evangelie.
Ook dit project is goed van de grond gekomen. Het levert tegelijk ook werkgelegenheid op. Twee broeders uit de GTM trekken naar de dorpen toe, geven voorlichting over het bouwen van scholen, laten (jonge) mensen daarin trainen zodat het werk van start kan gaan.Ds. Demas Ake, die het project voor de kinderen met een hazenlip leidt

Bidt voor ons

Uit bovenstaande (een kleine greep uit de onderwerpen die besproken zijn) hebt u iets geproefd van wat zich op dit moment binnen de GTM afspeelt. Laten we dat meenemen: zondags in de kerkdiensten en thuis in onze persoonlijke omgang met God. Bidt voor deze kerken, een kleine minderheid in een groot moslimsland, bidt voor hun leiders, voor hun voorgangers, voor alle gemeenten. Op deze manier kunnen we gestalte geven aan onze verbondenheid.

Henk Last, zendingssecretaris
Bron: DOORGEVEN, zendingsblad van de Christelijke Gereformeerde Kerken, april 2006

Dit artikel is geschreven in 2006. Wie wil weten hoe de actuele ontwikkelingen zijn in de Mamasakerk en de ondersteunende projecten vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken, kan terecht op:
Of ga gewoon even googelen.