Strict Standards: Only variables should be passed by reference in /home/johantrom/domains/johantrommel.nl/public_html/plugins/content/facebooklikeandshare/facebooklikeandshare.php on line 357
Eén op één met God

Eén op één met God

 

                          Gods stem leren verstaan

 
De tekst van deze pagina's is geschreven door Maaike Starreveld,
medewerker van Stichting Soul Survivor , in het blad INSITE, 2009-4, blz.38-39
God sprak met Mozes als met een vriend, zo staat in Exodus 33:11.
God verlangt ernaar om met jou te praten. Je leert iemand pas goed kennen wanneer je tijd in die persoon investeert en open met hem/haar spreekt. Dat geldt ook voor jou en God. Door met Hem te spreken, bouw je aan die relatie en leer je Hem beter kennen.

 

Haalbaar

In de Bijbel maak je kennis met Mozes, David, Elia en Jeremia. God sprak met hen. Dit waren geen superheiligen, maar gewone mensen. Mozes stotterde, David ging vreemd, Elia was depressief en Jeremia een pessimist. Ook Jezus sprak regelmatig met Zijn Vader. Misschien denk je: Nogal logisch dat Jezus Gods stem verstaat, Hij is Gods Zoon. Ik ben maar een zondig mensje. Toch was het Gods bedoeling dat ieder mens met Hem intiem was. Voor Adam en Eva was het gewoon dat God door het paradijs wandelde (Genesis 3:8).
Zowel Jezus, als Adam en Eva (voor de zondeval) waren zonder zonde. Juist de zonde heeft de relatie met God verstoord.
 

 
Leven 
 
Zonde betekent: Je doel missen. Adam en Eva misten hun intieme omgang met God. God moet zelf voor herstel zorgen, want uit jezelf kun je dat niet. Je hebt Jezus nodig. Door Hem ben jij een kind van God geworden en kun je net als  Jezus Gods stem verstaan. Dat is niet moeilijk, maar je moet het wel Ieren. Een baby kan ook niet ineens lopen. Eerst kan het niets, dan langzaam wat kruipen en uiteindelijk leert het met vallen en opstaan, lopen. Zo werkt het ook bij het verstaan van Gods stem. Maar hoe wordt dit dan realiteit in jouw leven? Hoe spreekt God eigenlijk?

1. De Bijbel
Allereerst spreekt God door de Bijbel. Gods Woord is een gigantische liefdesbrief aan jou. Het is een richtlijn voor jouw leven. Verdiep jezelf in de Bijbel en laat God door zijn geschreven brief tot je spreken.
(Psalm 119, Jesaja 55:11, Johannes 17:17, Hebreeën 4:12)
 
2. De schepping
De schepping weerspiegelt de Schepper. God gebruikt de natuur vaak om je openbaringen te geven. Dit zie je ook heel duidelijk in het leven van David. In de Psalmen haalt hij vaak voorbeelden uit de natuur aan.
(Genesis 1, Psalm 8, 147 en 148, Romeinen 1 :20)
 
3. Andere gelovigen
Je bent gemaakt naar Gods evenbeeld (Genesis 1:28). Het is voor Hem logisch om door mensen heen te spreken. Soms ontvangen mensen heel bewust een woord van God. Maar vaak heeft iemand er geen idee van dat God iets door hem/haar zegt.

4. Moeilijkheden en testen
Elke moeilijke periode in je leven heeft zijn eigen pijn en vreugde, doelen, zwakheid en kracht. Je wordt getraind door de Heilige Geest. Je leert hoe je moet wandelen in Gods wegen en niet in die van jezelf.
(Jesaja 43:1-3, Hosea 2, 1 Petrus 1:6-7)
 
Timo, 23 jaar
"Ik kreeg een mailt je van mijn niet-gelovige nicht en terwijl ik deze doorlas, vroeg ik of God iets tegen haar wilde zeggen. Ik had het gevoel dat ik moest zeggen dat God ontzettend veel van haar hield. Ik mailde dit naar haar en later vertelde ze mijn moeder dat dit precies op het juiste moment was en ze huilend achter haar computer had gezeten".
 
5. Een (on)hoorbare stem
Soms hoor je letterlijk een stem met je natuurlijke oren. Het is net zo echt als wanneer iemand anders iets tegen je zegt. Lees maar eens in Genesis, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël en de andere profeten.
Een onhoorbare, hoorbare stem is die stem die alleen jij hoort en niemand anders. Je kunt deze het beste omschrijven als een kleine zachte stem in je eigen gedachten. Hoe meer je naar deze zachte stem luistert, hoe vertrouwder hij voor je wordt.
 
6. Dromen
Je ligt heerlijk te slapen en God geeft je zomaar een droom waarin Hij Je iets duidelijk maakt. Vraag God voordat je gaat slapen of Hij je dromen wil geven.
(Genesis 20:3-6, Numeri 12:6, JoëI 3:1, Handelingen 2:17)
 
7. Beelden en visioenen
Een beeld is een plaatje dat je ziet of waar je aan moet denken. Een visioen lijkt hierop, alleen is het dan een soort filmpje dat je voor je ziet. Meestal zie je een beeld of visioen in je voorstellingsvermogen, maar soms ook in het echt.
(Daniël 7, Ezechiël 10, Matteüs 17, Openbaring 21)
 
8. Profetie
Het is een woord van God dat gesproken wordt door de Heilige Geest en altijd in overeenstemming is met de Bijbel.
Een profetie geldt meestal voor een bepaalde situatie in je leven.
(Romeinen 12:6, 1 Korintiërs 14:1)
 
9. Woorden van kennis
God weet precies hoeveel haren wij op ons hoofd hebben. Hij kent ons beter dan dat wij onszelf kennen. God wil ons daarvan bewust maken. Woorden van kennis zorgen vaak voor veel openheid over het bestaan van God.
(Psalm 139, Johannes 4)
 
10. Ontmoetingen met engelen
God stuurt engelen naar zijn kinderen om dingen aan hen duidelijk te maken. Zijn engelen zijn jouw dienaren, ze dragen je op hun handen en zijn altijd bij je. God wil je (geestelijke) ogen openen, zodat jij ze kunt zien.
(Genesis 16, Exodus 14:19, Psalm 34:8, Matteüs 1, Handelingen 5:19)
 

 
God herkennen
 
Hoe is Gods stem te herkennen? Hij is altijd rechtvaardig, liefdevol, vol genade, nederig, met autoriteit en zonder veroordeling.
De stem van de vijand veroordeelt, verdraait en overtreedt het Woord van God, leidt je weg van Jezus en brengt  dood. Alles wat God zegt is conform zijn karakter. Die kun je leren kennen vanuit de Bijbel. Toets alles aan Gods Woord. God zelf is namelijk het Woord (Johannes 1:1) en Zijn Woord is de waarheid (Johannes 17:17). God zal nooit iets spreken dat tegen Zijn eigen Woord ingaat!
 
Suzan, 15 jaar
Toen ik een einde aan mijn leven wilde maken, voelde ik opeens twee heel sterke armen om mij heen. Er kwam rust over me heen, en ineens zag ik mijn Bijbel liggen. Ik pakte hem op en begon te bladeren. Ik las Psalm 91 en realiseerde me door die tekst dat ik er nog lang geen eind aan wilde maken.
Ik geloof echt dat het de armen van een engel waren.

 

Fouten maken mag

Richt je op God (Kolossenzen 3:1-2). Hij helpt je graag in het leren verstaan van Zijn stem. Je mag fouten maken! God straft je niet als het mis gaat. Hij houdt van je en verlangt naar je. Spreek simpelweg je verwachting naar Hem uit en ontdek hoe Hij Zijn aandeel levert in jullie gesprek.
 

 
Reageren?
 
Als je wilt reageren op wat je in deze 'bouwsteen' gelezen of ontdekt hebt, voel je vrij iets te schrijven; dat kan via de link Reageren en delen bovenaan de pagina.
Misschien kan jouw reactie anderen verder helpen in hun relatie met God.

Bijbelwoord voor vandaag