Internetpagina's van Johan Trommel

Bijbelwoord voor vandaag

Christen en topsport

----- 
Vanaf het moment dat Jeroen in het voorjaar van 1995, toen hij nog 15 moest worden, voor het eerst een uitnodiging kreeg om bij Jong Oranje te komen trainen, heeft de vraag "kun je als christen topsport bedrijven?" ons heel erg bezig gehouden. We stonden voor een moeilijke keuze: enerzijds wilden we de grote passie van Jeroen niet smoren, anderzijds voelden we ons ook geremd, vooral vanwege het feit dat hij dan op zondag zou gaan moeten trainen (en spelen). We hebben gebeden om wijsheid en ook dat God ons en Jeroen duidelijk zou maken wat het beste was. Vooral hebben we gebeden of God onze zoon zou vasthouden en hij Hem niet zou loslaten.
Onze gebeden zijn verhoord. Daar zijn we heel erg dankbaar voor.
Jeroen is geleidelijk aan tot de ontdekking gekomen, dat God een bedoeling met hem en zijn sporttalent heeft - iets wat wij altijd al gedacht hadden en zochten naar wat die bedoeling zou kunnen zijn.
We zijn nu 14 jaar verder.
Op deze pagina's komt Jeroen zelf aan het woord en kun je lezen wat journalisten over hem schrijven.
Ze zijn bedoeld als een getuigenis van de trouw van God en om christensporters te helpen in hun zoektocht naar wat Gods bedoeling met hun leven kan zijn.
-----
Johan, september 2009
--- 
1997 Jong Oranje----- 
1997 - Jong Oranje.
Van deze groep hebben slechts twee jongens het nationaal herenteam bereikt: Martijn Dieleman (shirtnr.2) een paar jaar en Jeroen (shirt-nr. 3, naast trainer Pieter-Jan Leeuwerink) van 2001 - heden.